Hem

Signova är ett konsultföretag med nästan 30 års samlad erfarenhet av trafikmiljö och trafiklösningar. Vi arbetar för förbättrad kollektivtrafik, ökad framkomlighet och bättre säkerhet för oskyddade trafikanter. Helt enkelt vill vi förbättra trafikmiljön för alla på vägen.

Vi utför uppdrag åt bland annat Trafikverket och kommunala väghållare och arbetar ofta som underkonsult åt andra vägprojektörer.

Signova har kontor i Göteborg och på Tjörn, men utför uppdrag över hela landet.